Přijedeme k vám do školky, školy, knihovny, rodinného centra… Interaktivním způsobem vám představíme naši vybranou knihu. Společně ji prolistujeme a povíme si stručně o tom, jak vznikla, kdo se na ní podílel a o čem je. Scénicky přečteme vybranou ukázku a další ukázku ztvárníme poloimprovizačním minidivadýlkem, do kterého všechny přítomné zapojíme. Na tuto první část navážeme tvořivou dílnou (výtvarnou, pohybovou, jazykovou, rytmickou, hudební - dle zájmu skupiny) související s předchozím tématem příběhu. Pedagogům a rodičům dáme tipy jak s našimi knihami s dětmi interaktivně pracovat (zajímavé nápady do výuky napříč předměty - environmentální výchova; jazyková výchova; výtvarné, hudební, relaxační, pohybové a rytmické aktivity).

časová dotace: 90-120min (dle dohody)
pro koho:
MŠ, ZŠ, knihovny, rodinná centra, skupiny pedagogů a vychovatelů

kurzy tvorive dilny03

kurzy tvorive dilny02