Jsou určeny všem dospělým, kteří chtějí v radosti a lehkosti objevit nový cizí jazyk, či si v cílovém jazyce vylepšit/oprášit své jazykové dovednosti. Pracujeme ve velice příjemném a podnětném prostředí. Aby byla naše činnost co nejefektivnější, probíhá ve skupince o maximálním počtu 12 studentů. Pracujeme se zajímavým dvoujazyčným textem, který je zhotoven přímo pro potřeby konkrétního kurzu a odpovídá jazykové úrovni studentů. Text zároveň slouží jako scénář našeho „kurzovního“ příběhu, ve kterém zažíváme legraci, dobrodružství a zároveň se dozvídáme mnoho informací o cílové kultuře, nátuře a životním stylu. V textu se využívá metody doslovného překladu do vašeho mateřského jazyka, abyste tak měli prostor uvědomit si, jak je cílový jazyk strukturován a čím se od vašeho mateřského jazyka liší. Zároveň si takto lépe fixujete nová slovíčka, aniž byste se příliš namáhali. Mimo toto bude váš mateřský jazyk využit jen v nezbytně nutných situacích. Hudba je neoddělitelnou součástí kurzu, podbarvuje naši práci s textem a nepostradatelné relaxace. Písně využíváme k získávání různých jazykových dovedností. Učíme se aktivně, zábavně, tvořivě a všemi smysly.

Formy: pobytové, příměstské, víkendové, denní, vícedenní