Naši milí přátelé, kamarádi, známí, fanoušci a čtenáři,
vítejme v roce 2022, který svým vzezřením připomíná labutě plující na vodě... Labuť v sobě nese symbol čistoty, vznešenosti, přirozené krásy, duchovnosti, síly, věrnosti, neposkvrněnosti, zdravého sebevědomí, intuice, odvahy a oddanosti spřízněných duší.
Věříme, že tyto kvality v sobě nese i tento nastávající rok.

PRObuďme (v sobě) LABUŤ.

Tančeme každý své niterné labutí jezero nového světa a světohledu, abychom tak společně vytvořili laskavý svět plný opravdového lidství. 
Tvořme každý den obdivuhodně, odvážně a nově.

A smějme se... rozhodně nepějme labutí písně... naopak zpívejme labutí ódy na život a jeho dar.


Tipy na tříkrálové oslavy:
Svátkem tříkrálovým (6. ledna) se zavírá celé adventně-vánočně-tříkrálové období, končí i období 12(13) kouzelných nocí, které (když tomu dovolíme) mohou být velkou vlnou inspirace pro nadcházející rok. V tento svátek se již tradičně chodí na tříkrálovou koledu. Dříve lidé žehnali v tento den domy posvěcenou křídou, vykuřovali je vonnými směsmi a kropili prahy svěcenou vodou. Dnes můžeme třeba i sami napsat křídou nad naše vchodové dveře K + M+ B Christus mansionem benedicat - Kristus žehnej tomuto domu chcete-li Světlo a Láska nechť vládne tomuto domu. Můžeme se navzájem v tento den obdarovat jakkoliv je nám libo... 
Můžeme se popovídat či jen tak sami rozjímat o prožitých adventních a vánočních chvílích. Co nás rozesmálo? Co nás dojalo? Co nás rozesmutnělo? Co nám udělalo radost? Co jsme v loňském roce nechali s velkou radostí? Co si chceme do dalšího roku dále nést? 

A můžeme si zazpívat nějakou tříkrálovou či novoroční píseň / koledu. Ať vstoupíme do nadcházejícího období Masopustu zvesela. 

Tříkrálová
Z temnoty noci přišli tři mudrci k malému děťátku, nesou mu dary, od bídy pomoci, Jezulátku.

Zlato a myrhu a vůni kadidla, přijmi, Ježíšku náš, by vůle dobrá ve světě zavládla, spasiteli náš.

Fanfrnoch
Fanfr, fanfr, fanfrnoch, nastává nám nový rok,
nový rok nám nastává, koledy nám nandává. Hou, hou, halelůjá.

Mlynář mele múku v tom bílým klobúku
ha mlynářka krupjici v tý hušatý čepjici. Hou, hou, halelůjá.

Ty mlynářuc slepjice zvrtály nám pšenice,
pšenice nám zvrtály, do popela sedály. Hou, hou, halelůjá.

Běží zajíc k jaboru, nese pytel zázvoru,
naše kočka doma leží, zdvíhá vocas, teký běží. Hou, hou, halelůjá.
 


Vinšujem vám štěstí, zdraví, 
svaté Boží požehnání,

požehnání tomu domu, co dobrého všecko k tomu.

Nesem vám dobrú novinu, o půlnoci v šťastnú hodinu,
panna syna porodila, do jesliček položila.

Porodila ho v Betlémě mezi hovádky na seně,
v lásce Boží ho počala, nynej, nynej, mu zpívala.

My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám.
Štěstí zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdaleka.
Daleká je cesta naše, Do Betléma mysl naše.
Copak ty tam, černej, vzadu, vystrkuješ na nás bradu.
A já černej vystupuju a nový rok vám vinšuju.
A my taky vystupujem a nový rok vám vinšujem.


Na Tři krále za vesnicí bloudí sněhem koledníci.
Od chalupy k chalupě je jenom pár kroků,
Tři králové vám přejí štěstí v Novém roku!
Na Tři krále za vesnicí bloudí sněhem koledníci.
Šlapy, šlapy, šlápoty pletou se jim do noty.
Ťuky, ťuky, už tu jsou, štěstí, zdraví vinšujou.

Bim! Bam!
Bim! Bam! Bim! Bam! Zvony zvoní. Bim! Bam! Zvoneček maličký zazvoní a k tomu rolnička hlaholí. 
Zacinkej, rolničko. Zvonku, zvoň maličko. A ty velký zvone, rozezni se honem.

 

kaspar

melichar

baltazar