Neděle 6. ledna
Naše svatá rodinka pokojně odpočívala nedaleko Betléma. Složili své hlavy a unavená těla v kouzelném pelíšku ze stébel vysokých travin. Tam nahoře v kopcích, kam pro divokost a neprostupnost přírody jen málokdy vstoupí lidská noha.
 
Zatím však trojice mudrců, Kašpar, Melichar a Baltazar, putovala na slonu, koni a velbloudu cestou necestou vyhledat malého Ježíška a jeho rodiče. Byla noc a to se i tomuto procesí cestovalo lépe. Noc je krásně zahalila do neviditelného závoje. Dařilo se jim tak uniknout zvědavým a někdy podezřívavým zrakům ostatních lidí. Králové byli velmi nápadní a vzbuzovali zejména za dne obrovský zájem. Oni však o tuto pozornost ani trochu nestáli. Věděli, že Ježíškovi hrozí v jeho rodišti velké nebezpečí: "Vždyť bychom mohli prozradit, kde se to božské jezulátko, to nebožátko, ukrývá. To nemůžeme zavinit," vrtěli svýma moudrýma hlavama. A tak pro jistotu cestovali ve skrytu noci. Kouzelná Hvězda je vedla. A i když docela slabounce svítila i za dne, jasněji ji viděli za tmy.
 
Naši mudrcové začali stoupat někam do kopce. "Ani se tomu nedivím," řekl Melichar sedící na svém rychlém koni a dodal: "ta nebohá pronásledovaná rodina se již určitě vydala na útěk z Betléma!" "Máš pravdu, božský okřídlený posel je již určitě varoval před tou hrozbou!" prohodil šeptem Kašpar. V tom se ozval Baltazar: "Podívejte, Hvězda se zastavila! Támhle nahoře nad tou vzrostou trávou. Pojďme tam!" A tak  všichni sesedli z hřbetů svých statečných zvířat a pokračovali do toho vršku po svých.
 
Za chvíli stanuli před místem, které jim připadalo divoké, ale přeci jen, jako by tam někde byli nějací lidé. Hvězda vesele svítila nad travinami. Začali se tedy tím bludištěm stébel prodírat... Pak spatřili útulné hnízdečko, přístřešek upletený ze zlatých stébel. Bylo jim nad Hvězdu jasné, že jsou u cíle. Začali tiše zpívat: "Collaudemus, collaudemus Christum Regem qui natus est in Betlehem. Quem laudat sol, quem laudat sol atque luna, universa creatura. Ad quem reges, ad quem reges ambulabant aurum, thus, myrhum portabant. Cui sit laus, cui sit laus et gloria, per saeculorum saecula."
 
Traviny se jako zázrakem pomaličku do rytmu té nádherné písně opěvující narození krále všech králů, malého Ježíška, začaly rozevírat. A došlo ke krásnému vzájemnému setkání svaté rodiny a trojice mudrců. Nejdříve se poklonil Kašpar Marii a Josefovi a pak přistoupil k Ježíškovi, pohladil jej po tváři, požehnal mu a předal mu svůj vzácný dar. Pak přistoupil Melichar a stejným způsobem se poklonil a požehnal jezulátku a předal mu svou truhličku. A nakonec poklekl i Baltazar a žehnal velmi dlouho Ježíškovy nožičky: "Aby tě nosily, aby ti dobře sloužili, aby vždy pevně a rovně stály na zemi." Mudrcové poklekli všichni vedle sebe na znamení úcty Marii za její odvahu a aby vyjádřili respekt Josefovi za jeho sílu a ochranu. Pak zašeptali: "Ježíšku, králi všech králů přijmi naše dary jako výraz uznání Tvé věčné vlády na Zemi."
 
Inspirace:
Dříve lidé žehnali ve svátek tříkrálový domy posvěcenou křídou, vykuřovali je vonnými směsi a kropili prahy svěcenou vodou. Dnes můžeme třeba i sami napsat křídou nad naše vchodové dveře K+M+B 2019. Christus mansionem benedicat - Kristus žehnej tomuto domu. Můžeme si dnes ještě dát třeba nějaké maličké dárečky a u společné večeře popovídat o prožitých adventních a vánočních chvílích. Co nás rozesmálo, co nás naopak rozesmutnilo, co nám uplynulé svátky přinesly... A také si můžeme zazpívat třeba nějakou tříkrálovou koledu, ať se nám vesele vstupuje do nadcházejícího období masopustu.
 
Poznámka:
Starodávná tříkrálová latinská píseň v textu je převzatá z Krumlovského kodexu z 15. století. 

A poznámka na konec... 
Omluvte případné chybky v textech, texty psala Pavla opravdu každý daný den a již nestihly procházet jinou korekturou, nežli mnohdy již vykoukanýma očima Páji a Máji. Mája často vkládala příspěvky na web a na FB pozdě, jelikož musela čekat, až jí je Pája pošle a až najde ten vhodný obrázek k příběhu. :)

Děkujeme za vaše čtení a tak pěkné a netradiční společné propojení příběhem. 
Přejeme vám všem krásný a požehnaný rok 2019.
Vaše Pavla Soletka Krátká a Marie Mája Snášelová Štorková, nebo-li Elmavíly z Elmavíi
Edward Burne Jones Star of Bethlehem