Sobota 29. prosince
Mezi lidmi se již po dlouhé časy vyprávěla stará proroctví o tom, že se jedné kouzelné noci narodí dobrý král, který bude vládnout celému světu. Když Anděl zvěstoval nejprve pastýřům a pak i dalším lidem radostnou novinu o narození Ježíška, mnozí z nich ihned uvěřili, že se tato pradávná slova konečně naplnila. Ne však úplně všichni se z této zprávy radovali…

Toho času vládl v Judee mocný král Herodes. Římští senátoři včele s císařem Augustem jej jmenovali správcem této části říše. Herodes byl jeden z největších panovníků své doby. Ve vládě byl velmi schopný, byl dobrým vojevůdcem a stratégem. Vybudoval mnoho nádherných a velkolepých staveb. Nechal přestavět i svůj královský palác a chrám v Jeruzalémě. Za tyto činy si vysloužil přízvisko Veliký. Jenže lidé mu dali i jiné jméno, již méně honosné… 
Začalo se mu říkat též Herodes Ukrutný. Moc a síla mu velmi zachutnaly. Za žádnou cenu si tyto pochoutky nechtěl nechat ničím a nikým sebrat. Dokonce ani vlastními dětmi… 
    

I k němu se brzy donesla TA zpráva o naplnění proroctví o zrození krále. Herodes se tak vylekal. Zaplavila jej vlna nesnesitelného strachu. Ten příšerný pocit, že by jej mohl někdo svrhnout, že by jej mohl někdo nahradit, že by pozbyl svého postavení, své moci. Jeho svět se zcela otřásl. Nutkavé myšlenky jej vedly k jedinému rozhodnutí: „Ať okamžitě přestanou dýchat všichni novorození chlapci v městě Betlémě. Ať jim srdce přestanou bít! Ať jejich oči již nikdy nespatří světlo světa!“ Jak rozkázal, tak bylo vykonáno. 

Jen jeden docela malý chlapeček unikl tomu krutému soudu… 
    

Inspirace:
Zapalme dnes svíci za všechny děti, které odešly příliš brzy.

Stairway to Heaven 818x1024

Název díla: Schody do nebe/ Autor: Terri Davis