Čtvrtek 27. prosince
Ještě v hluboké noci došli všichni pastýři, statní chasníci, do Betléma. Jasná záře vedla jejich kroky přímo do chudičkého chléva. Zastavili se před vrátky a jejich halasný hovor ustal. Ondřej prolomil šepotem ticho: „Kamarádi, jsme na místě. Připravme si své dárky, nachystejme nástroje. Ty Janku, vytáhni z kapsy píšťalku. Ty Mikši, nalaď housličky. A ty Vávro, brum brum, nachystej si basu, ať roztančíme celou chasu. Až kývnu, potichu vejdeme dovnitř.“ Všichni udělali, jak jim Ondřej nakázal. Ten pak kývl a všichni společně téměř neslyšně vstoupili, jak nejvíce potichu dovedli.

V chlévě vládl mír a klid. Marie pohodlně usazená na Josefově kabátě chovala v náručí Ježíška. Kolíbala jej ze strany na stranu a tiše mu zpívala: „Nechť tvoji svatí andělé, nad tvým tělem synáčku tiše bdí…“ Ježíšek sladce dřímal a ze spánku se roztomile usmíval. Josef seděl vedle své ženy a synka a hladil po čumáčku oslíka Šediváčka a jehňátko Snížka, kteří zahřívali svou teplou srstí Marii bedra. Nad svatou trojicí zářilo zlatavé světlo. Když se člověk dobře podíval, uviděl, že to světlo vychází z mnoha andělských křídel. Tolik andělů bylo nad nimi, od velkých až po ty úplně maličké. I náš zlatý malý andělíček se vznášel přímo nad Ježíškovou hlavičkou a něžně ho hladil po vláskách.

Pastýři užasli. Ovečky tiše stály a jen sem tam bylo do ticha slyšet jemné zazvonění jejich zvonečků a rolniček na krku. Po chvíli se Ondřej a Matouš poklonili a přistoupili blíže. „Milí Ježíšku, krásný Anděl nám zvěstoval novinu o Tvém narození. Přišli jsme Tě všichni pozdravit, obdarovat Tě a přivítat Tě na tom našem světě. Vítej, děťátko. Vítej, Synu boží.“ Pak pohlédli na Marii a Josefa a poklonili se také jim: „Děkujeme, že jste to Jezulátko na svět přivedli a jej tak pečlivě opatrovali.“ Položili své dary na zem k jejich nohám. Pak se odvážili i ostatní. Děkovali a k nohám skládali všechny dárky. A pak se dali do společného zpěvu a muzicírování. Joj, to bylo radosti. Joj, to bylo veselosti v tu noc ve chlévě v městečku Betlémě. „Vítej nám, andělský králi, Tebe jsme zdávna žádali, děťátko.“ 
   
   
Inspirace:
Dnes je svátek svatého Jana Evangelisty. Tento den se nese ve znamení lásky a porozumění. Nikdo se dnes nemá na nikoho mračit a zvyšovat hlas. Dříve se v tento den světilo víno. Legenda praví, že svatého Jana se pokusili otrávit vínem, ale ten vínu požehnal a jed ztratil účinnost. Proto se říká, že víno požehnané a vypité v tento den má magickou moc. Takže… zvedněme dnes číši s tím lahodným mokem a na zdraví…

the nativity story 08

zdroj: https://moineruminant.files.wordpress.com/2014/12/the_nativity_story_08.jpg