Středa 26. prosince
Oba pastýři ani chvilku neváhali. Celí vyjevení utíkali z kopce dolů, co jim nohy a síly stačily. Za nimi se hnaly i ovečky. A dokonce i ptáčci, kteří tu andělskou novinu vesele vyzpěvovali celému ještě do noci oblečenému kraji. 

Ondřej s Matoušem se přihnali k ostatním chasníkům do ovčáckého přístřešku a halekali jak na lesy: „Vzhůru bratři, rychle vstávejte, do Betléma honem chvátejme. Dary s sebou vezměme a Ježíška pozdravme. Takto jemu zvučně zahrajme!“ Ostatní braši se okamžitě probrali. „Co že se to děje?“ „Kdo že se to narodil?“ „Ježíšek?“ „Tak honem pojďme!“ 

„A co ty dárky? ozval se Janek a rychle dodal: „Já beru píšťaličku. Hezky mu na ni zahraju nějakou tu naší!“ „Tak to já beru dvě kožičky, by zahřály mu nožičky!“ „A já zas´ trošku mlíčka, by kvetla mu líčka.“ „Chlapci, abyste věděli, tak to já mu vezmu veselého beránka ze stáda svého. S ním si totiž může hráti, vesele žertovati!“ Tak se chasníci předháněli, čím který Ježíška podaruje. Ale ne všichni měli co darovat, někteří byli tak nuzní, tak chudí, že sami ani neměli co do úst a co na sebe. A tak se rozhodli, že mu alespoň od srdce zazpívají a na dudy slavnostně zadudají. 

A pak už se rychle sebrali a vydali se k Betlému k Ježíškovi malému právě narozenému. Andělé bezpečně a jistě vedli jejich kroky. A koho cestou potkali, tomu pastuškové tu přeslavnou novinu oznamovali: 
„Nesem´ vám noviny, poslouchejte. Z betlémské krajiny, pozor dejte. Slyšte je pilně a neomylně. Rozjímejte. Syna porodila čistá Panna. V jesličky vložila Krista Pána. Jej ovinula a zavinula plenčičkama. K němuž to andělé z nebe přišli, i také pastýři, jsou se sešli. Jeho vítali, jeho chválili, dary mu nesli. Anděl Páně jim to sám přikázal, když se pastuškům nad hlavou ukázal. K Betlému jíti, neprodlévati, hned jim rozkázal. Ejhle, při Kristovu narození stal se div veliký v okamžení. Neboť noc tmavá se proměnila v světlo denní. Andělé v oblacích prozpěvují. Narození Páně ohlašují. Že jest narozen, v jeslích položen oznamují. My také, lidé přemilí, nemeškejme! A k těm svatým jesličkám pospíchejme! Ježíška malého, Spasitele našeho, přivítejme! Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný, který ses narodil z čisté Panny. Pohlédni na nás a přijmi od nás tyto dary. Z nebe jsi sestoupil z pouhé Lásky, krásné Jezulátko, kvítku rajský. Jak jsi spanilý a ušlechtilý, celý krásný!“ 
          
Inspirace:
Vězte, nevězte… od Štědré noci až do Třech králů je každá z nocí oddělující tyto jedinečné dny v roce kouzelná. Říká se jim Třináct svatých nocí. Zapisujme si své sny. Zapisujme si nápady, které nám v tento čas přicházejí. Mějme všechny smysly dobře nastražené. Třeba se dočkáme dalších zázraků.

IMG 9202 600x450

Zdroj: https://angieaway.com/2012/09/28/visiting-bethlehem-west-bank/img_9202/