Pátek 14. prosince
Celý rozjaření s úsměvem na tváři se vydali znovu na cestu. Šlo se jim lehce, věděli, že osada, kde se chystali přenocovat je již jen pár hodin klidné chůze. Skalní cestička ještě chvíli mírně stoupala. Naši poutníci však byli veselí a stále se do kroku zpívali. Cesta se brzy stočila směrem k údolí. Začali klesat. Čím více sestupovali, tím více viděli živých tvorů. Na pastvině se pásli ovce a jiná domácí zvířata. Nad hlavami poletovali ptáčci.

Potkali po velmi dlouhé době i několik lidí. Mezi jinými i mladého pasáčka, který se jim představil jako Jakub, syn nejstaršího muže z osady. Vyptával se Marie s Josefem, odkud putují a proč. Vše mu povyprávěli: „Putujeme do Betléma. Pochází odtud náš rod. Jsme poslušni nařízení císaře Augusta o sčítání lidu a majetku.” Jakub se pocestných ujal: „Zavedu vás k nám. Pojďte. Musíte si dnes pořádně odpočinout po takovém dalekém a namáhavém harcování.”

Jakub je dovedl do vesnice. Když si u studny na prostranství mezi domy nabírali vodu, potkali mladou ženu. Byla krásná, tak obyčejně krásná. Příroda jí vymalovala nádherné tmavé oči s dlouhýma řasama, vlnité tmavé vlasy jí padaly až do půli zad. Když je žena spatřila, celá ustrnula. Její oči viděli to, co jiní dospělí lidé už vidět nedokázali. Viděla, jak se nad nimi vznáší nádherný květ. Takový, jaký viděla předchozí noci nad skalami. A kolem něj poletuje usměvavý andělíček asi tak velký jako docela malá muška. Její snědá tvář se samou radostí rozzářila: „Tak je to tak, jak jsem v noci viděla! To jste vy, kdož přicházíte z hor. To jste vy, ti krásní čistí lidé.” Samým štěstím je všechny objala. Poutníci na ni překvapeně hleděli. Marie si pomyslila: „To je nádherná bytost, tahle žena. Je tak mladá, tak moudrá.” Oběma ženám připadalo, že se znají už dlouho, celé věky…

„Jsem Magdalena. Žiju sama v malém domku na okraji osady. Můj dům je obyčejný, chudý, ale je tam teplo a hezky. Prosím, přijměte pozvání přespat u mě. Bude to pro mne pocta pohostit vás,” jemně se poklonila a pokynula jim, ať ji následují. Josef s Marií vděčně a bez váhání tu vřelou nabídku přijali. A to ještě netušili, jaké překvapení je čeká…

Inspirace:

Přidejme si dnes do domácí vánoční scenérie další postavičky: Jakuba, Magdalénu, ovečky… Krásný páteční odpočinkový večer.

9238de187305606924eeea62f06467ae

 Zdroj: https://cz.pinterest.com/pin/244249979766476405/?lp=true