Čtvrtek 13. prosince
Naši poutníci procitli z vydatného spánku. Sluneční paprsky je zašimraly na odpočinutých tvářích. Popřáli si dobrého rána a vyšli z jeskyně ven. Poděkovali své skalní komůrce za možnost spočinutí a vydali se na cestu. Josef chtěl toho dne projít celou skalní soutěskou až do nejbližší osady.
Oslík Šediváček je bezpečně vedl klikatou a místy hodně krkolomnou stezkou. Jako by jej něco vedlo. Naprosto přesně věděl, kudy se dát. Oslík se po svém usmíval, konečně mu byla dána taková zodpovědnost. Josef s Marií si ani nevšimli docela slaboučkého světýlka, které se jim mihotalo nad hlavami. Bylo totiž pro lidský zrak téměř neviditelné. Jen jehňátko v Mariině klíně a oslík jej dokázali vnímat.

Kolem poledne se na chvíli zastavili na malé skalní plošince, odkud bylo trochu vidět do údolí. V dálce zahlédli vesničku, do které chtěli kvečeru dojít. Zaradovali se tomu. Pojedli trochu chleba z Mariiny mošničky a na chvíli zavřeli oči, aby načerpali sil. Rozhostilo se úplné ticho. Najednou zaslechla Marie zvláštní zvuk: „Zní to jako mávání perutí. Maličkých křidélek. Co je to?” Oslík vesele odfrknul. Jehně radostně zabečelo. Jako by si obě zvířata řekla: „No to je dost, že jste si toho konečně všimli.” Josef s Marií pohlédli vzhůru. Nad nimi se vznášel docela maličký andílek. Měl úplně droboučká křidýlka a vypadal jako zlatá muška.
Smál se od ucha k uchu a zpíval:
    Moje malé světýlko
    chci, aby svítilo
    Moje malé světýlko
    chci, aby svítilo
    svítilo a svítilo a svítilo

    Tvoje malé světýlko
    chci, aby svítilo...

    Naše malá světýlka
    chceme, aby svítila…

    Nikdo nám je nezhasne
    chceme, aby stále svítila....

    A svítila a svítila a svítila a svítila...
Všichni se rozesmáli. Takový roztomilý doprovod. A dali se, každý jak dovedl, také do zpěvu.

Inspirace:

Dnes je svátek Svaté Lucie, patronky švadlen, krejčích i nevidomých. Dnes nepracujme, nýbrž oslavujme a odpočívejme. Zapalme si bílou svíčku a společně si zazpívejme.

17e7d6382790cd5daa5209a867b7325e

Autorka: ERICA von Kager