Pondělí 10. prosince  
Vítr skučel čím dál tím trýznivěji. Mračna se stahovala nad našimi znavenými poutníky. Najednou se ozvala ohlušující rána hromu a vzápětí temnou oblohu rozčísl blesk. Jako by se na chvíli úplně rozednilo. Tolik bylo z jednoho blesku světla!

Začalo pršet, ne však jen tak obyčejně… Byl to takový liják, jaký Josef snad nikdy nezažil. Provazy vody prudce dopadající na vyprahlou zem. Marie si zakrývala oči. Její nitro zaplavil obrovský strach. O jejich děťátko v bříšku, o malou ovečku schoulenou v klíně, o Josefa, o oslíka Šediváčka, o ni samotnou. Téměř nedýchala, celá se třásla. Zimou, panikou, nejistotou…  

„Co s námi bude? Zvládneme to? Prosím Tě, Bože, prosím vás Andělé, bděte nad námi. Nenechte nás napospas,” prosila v duchu vroucně.
Začala se tichounce modlit.
    Chvála budiž Tobě, Bože
    vždy při nás stůj
    nás opatruj
    Stůj při nás, Bože
    chválím Tě s pokorou
    bdi nad mou rodinou
    Amen

Nevěděla, jak dlouho šeptala ta slova stále dokola. Najednou si uvědomila, že už na ní nedopadají ty studené nekonečně se valící kapky. Josef ji hladil po vlasech. Byla u něho stulená v náručí. I s malým ovčím miminkem spinkajícím na jejím rostoucím bříšku. Šediváček je všechny krásně hřál.

Marie konečně otevřela oči. „Snad to není jen pouhý sen…,” řekla tiše. „Není, má milá, jsme v bezpečí. Našli jsme úkryt v téhle skále. Docela malou jeskyni, ale akorát se sem všichni vejdeme. Jsme zachráněni.” Marie pocítila velikou úlevu. Hluboko ve svém srdci děkovala. Bohu, Andělům, Josefovi… Dokázali to.

Inspirace:

V době druhého týdne Adventu můžeme postupně doplňovat do naší adventní scenérie s minerály/kameny, Josefem, Marií, oslíkem, jehňátkem a stájí v Betlémě i rostliny - třeba mech/chvojí/dle fantazie. Přejeme krásné tvoření...   

purification iris sullivan

Zdroj: https://fineartamerica.com/featured/purification-iris-sullivan.html