Neděle 9. prosince  
Marie zvedla malinkou ovečku do náruče. Pečlivě zkontrolovala, kde přesně je na kůži poraněná. Ta maličká na několika místech stále dost krvácela. Soudě podle rudých stop všude kolem, musela již ztratit dost té životadárné tekutiny.
Josef i Marie znali dobře různé byliny a zázraky z přírody, a tak si hned věděli rady. Nejprve jehněti omyli rány čistou vodou, kterou u sebe měli. Pak na bolístky přiložili listy jedné z léčivek, kterou našli bujně růst opodál. Ovečka se brzy uklidnila a přestala se třást. Cítila, že je již v bezpečí. Marie ji něžně hladila a laskavým hlasem konejšila. Nebylo pochyb, že se to rozkošné bělostné ovčí miminko stane dalším spolu poutníkem.
Marie si stáhla z vlasů šátek a zabalila ji do něho, aby jí bylo teplo. Josef své ženě pomohl nasednout na oslíka Šediváčka i s jehňátkem v plátěném pelíšku. Vydali se směrem ke skalám, které na horizontu ukazovaly své šedavé štíty. Josef měl v plánu noc strávit právě tam. Věřil, že v nich najdou bezpečnou skrýš před blížící se bouří.
Zatímco zachraňovali to nebožátko, obloha na sebe vzala temný plášť. Vichr začal zlověstně vít a svým divokým tancem zvedal ze země vše, co se jen zdvihnout dalo. Zrnka písku vířila všude vzduchem jako zdivočelé roje včel.
Pro naše putující to bylo velmi nepříjemné. Museli sklopit hlavy a někdy jít i téměř poslepu. Rukou si zakrývali oči. Kráčeli však odhodlaně dál. Věděli, že se nesmí nikde zdržovat. Všude kolem byla nekonečná planina. Tady se opravdu nebylo kde schovat. Z dálky k jejich uším doléhalo hřmění. Nad jejich hlavami se stahovala černočerná mračna. Josefovi proběhlo hlavou: „Jak je možné, že příroda dokáže tak rychle úplně proměnit svou tvář…” Věděl, že musí co nejrychleji dorazit ke skalisku. Pobídl oslíka a natáhl krok.     


Inspirace:

A máme tu už druhou adventní neděli. Zapalme další svíci na adventním věnci. Pomysleme při pozorování plamene na členy naší rodiny a na všechny naše přátele. Celý druhý adventní týden se nese ve znamení vztahů. Zkusme třeba v nadcházejícím týdnu rozeslat klasickou poštou vánoční pohledy těm, se kterými se přes svátky neuvidíme.

 

desert storm sally seago

zdroj: https://fineartamerica.com/featured/desert-storm-sally-seago.html