Pátek 7. prosince
Přišel čas loučení. Josef s Marií se museli vydat na další pouť. Rozžehnali se se svými novými přáteli. Byli jim velmi vděční za jejich pohostinnost a přijetí. „Buďte sbohem, Miriam a Šimone. Ať se vám dobře vede. A drží se vás pevné zdraví. Děkujeme vám,” rozloučili se a i s věrným oslíkem Šediváčkem vyrazili.
Toho dne foukal silný vítr. Kráčeli tedy pomaleji, ale jelikož byli dobře odpočinutí a najedení, nepociťovali téměř únavu. Povídali si, aby jim cesta dobře ubíhala. A zpívali si do kroku…


    Světlo nekonečné, jehož jsme obrazem,
    láskyplné, věčné, na naši shlédne zem.
   
    Světlo probuzené, ze Světla vzešlá zář,
    pro nás narozená, pravdivá Světla tvář.

    Světlo přichází k nám, věčného Světla syn,
    čistý, nevinný sám, do světa lidských vin.
   
    Světlo přichází k nám, ze Světa výsostí,
    Světlo přichází k nám, zpívejte radostí.
    Světlo přichází k nám.
    Světlo přichází k nám.
    Světlo přichází k nám…

Jejich znělé hlasy, jeden vysoký ženský, druhý hluboký mužský, se tak krásně doplňovaly. Nebeské tóny jejich písně se nesly krajinou. Stromy všech druhů, stébla trav i všechny rostliny se v rytmu písně a za doprovodu svištění větru rozvlnily v překrásný tanec.
Josef pocítil ve svém nitru naprostý klid a mír. Najednou jako by začal více vnímat, kdo je on sám. Proč kráčí po boku své ženy právě teď tady. Zaplavil ho vděk. Vděčnost za život, za lásku, za zdraví a sílu, za své přátele, rodinu a domov. I on, tvrdě pracující muž, který své pocity často skrývá a drží bezpečně schované za ošlehanou a již trochu životem zvrásněnou tváří, najednou potichu plakal. Po tvářích mu stékala slza za slzou. Ale nebyly to perličky smutku… Byly to kapičky dojetí. Krůpěje plné lásky a absolutního naplnění. Ani je neutíral, nechal je volně stékat. Věděl, že před svou moudrou láskyplnou ženou nemusí nic zastírat. Marie jej objala, slzy mu dlaní setřela a zašeptala:  „Děkuji, můj milý...”   

Inspirace:

Téma na páteční zamyšlení v adventním čase. Popovídejte si sami se sebou/se svými dětmi/partnery/kamarády o tom, co je pro vás vděčnost a vděk. V jakých situacích je prožíváte? Poděkujte třeba každý večer a každé ráno něčemu či někomu. Uvidíte, že vaše dny budou hned veselejší...

Poznámka: Báseň v textu s názvem Světlo přichází k nám je od Milana Horáka. Děkujeme moc za tak krásný text.

 

CmsImage 301

Autor obrazu: David Newbatt