Čtvrtek 6. prosince
V domě Šimonově, tak se ten dobrotivý muž, který nabídl našim poutníkům nocleh jmenoval, bylo přívětivě. V krbu již od rána vesele plápolal oheň. V celém, ač skromném, příbytku krásně voněl čerstvě upečený chléb. Marie a Josef se po delší době vydatně vyspali a pořádně si odpočinuli. I oslík Šediváček dostal dobré čerstvé seno a teplé místo na spaní hned vedle strakaté kravky a statného grošáka. Bylo mu moc dobře, vesele si hned od rána pooslovsku pohýkával.
Sešli se všichni v kruhu Šimonovy rodiny, aby společně posnídali. Šimonova žena Miriam donesla na stůl vše, co jejich domácnost mohla hostům nabídnout. Pojedli křupavý chleba s medem, domácí ovčí sýr, fíky, hrozny a olivy. Vše zapíjeli odvarem z hořkých bylin. Síly se jim navracely zpět do žil.
Poutnící nejdříve povyprávěli svým štědrým hostitelům, kam putují. Pak se jejich hovor stočil na prostý život Miriam, Šimona a celé jejich rodiny. Na jejich lopotivou práci. Měli velká pole, kde pěstovali luštěniny, obiloviny, ovoce i zeleninu. K tomu chovali mnoho domácích zvířat. Jejich dny byly naplněny namáhavou nekonečnou prací.
„Mám však ten náš život rád. Cítím jej každým kopnutím rýče, každým nádechem i výdechem. Rád dělám rukama. Cítím se při té práci šťastný a naplněný,” pronesl zamyšleně Šimon.
Miriam se připojila k hlasitému rozjímání svého muže: „I já se cítím v životě dobře. Vychovávám děti, starám se o náš domov a o to, aby nám společně bylo hezky.” Marie a Josef poklidně naslouchali těm skromným moudrým lidem, kteří byli tak obyčejně neobyčejní. Vždyť co je vlastně skutečné bohatství? Jsou to statky, peníze, moc, postavení… To je přeci moc málo na tak vzácnou a obrovskou sílu…
Josef přerušil zadumané ticho: „Já myslím, že bohatství je to, co máme ukryto hluboko v našich srdcích a myslích. Síla, díky které dokážeme rozpoznat cenné od bezcenného, duchaplné od bezduchého.”
Celou místnost od podlahy až ke stropu naplnilo blaho, radost a klid.

Inspirace:

Co kdybychom se třeba právě dnes, na svátek Svatého Mikuláše, nositele štědrosti a dobroty, zamysleli nad tím, co pro nás opravdu znamená slovo bohatství…
Co je tím naším největším bohatstvím?

c64aa087d4b9e3cff85a14334fe5d318

zdroj: https://cz.pinterest.com/pin/405183297702449077/