Pondělí 3. prosince
Ve městě nastalo veliké pozdvižení. Všichni, jejichž rodina pocházela odjinud, se museli připravit na cestu, často velmi dlouhou. I Josefa a Marii čekalo předlouhé a namáhavé putování, jelikož Josefova rodina pocházela až z dalekého Betléma.


Odebrali se tedy do svého domu a zabalili si pár věcí potřebných k dalekému cestování. Nazítří ráno se vypravili. Šli pěšky. Kráčeli pomalu, jelikož Marie nosila ve svém lůně nový život. Museli být opatrní.

Josef nesl přes rameno věci v ranečku, chléb, vodu a plášť na přikrytí. To aby jim v noci nebyla zima. Druhou paží láskyplně podpíral svou milovanou ženu. Když došli na kopec, který se vypínal kousek za branami města Nazarethu, zastavili se a z té výšky pozorovali tu nádheru. Město krásné jako z pohádky. Unavená Marie se posadila na kámen, aby se vydáchala a odpočinula si. V tu chvíli si vroucně přála, aby se objevil někdo, kdo by jí pomohl ujít takovou dálku ve zdraví. Hrdlo jí stahovala úzkost o jejich malé děťátko. A najednou se z dálky ozvalo dusání kopýtek a roztomilé: „ÍÁÍÁÍÁ”. Marie i Josef se podivili, ale také zaradovali, když uviděli, kdo se k nim žene. Mariino ryzí přání se splnilo. Mladý šedý oslík s bílým bříškem a bílou skrvnkou na čele se stal jejich nerozlučným přítelem. Dále vezl Marii na svém hřbetu.

Inspirace:

Nachystejte si dlouhý a celkem široký pruh papíru. Přehněte jej do harmoniky, která bude mít 37 okének. Abyste dětem nemuseli číst tento příběh z PC/mobilu/či vytisklého papíru, můžete jej rukou postupně přepisovat (starší děti již mohou přepisovat vlastní rukou). Pak můžete děti nechat jednotlivá okénka příběhu ilustrovat. Příjemnou zábavu a my jdeme taky na to :) 

ArtBook 029 029 JosephAndMaryTravelToBethlehem

zdroj: http://amortalperspectiveofeternity.blogspot.com/2011/11/joseph-and-mary-travel-to-bethlehem.html