Neděle 2. prosince

Jednoho rána nastal ve městě Nazarethu velký zmatek a shon. I seběhli se všichni lidé, muži, ženy i děti, na hlavním trhu, aby zjistili, co se to děje…

 

Branami města právě přijížděl na vraném koni posel samotného císaře Augusta, tehdejšího vládce říše římské. Ten muž oděný v skvostném plášti slavnostně vyňal z torby listinu s císařskou pečetí a četl: „Na vědomí se dává všemu lidu, aby se každý z vás rychle odebral do města, ze kterého pochází rodina vaše. Tam ve svém rodném městě se musíte hlásit. Sám císař vydal toto nařízení o novém sčítání všeho lidu v této říši. Uposlechněte jeho příkazu!“

 

Dozněla jeho vážně pronesená řeč a posel stejně rychle jako se objevil, tak zase zmizel. Jen prach po kopytech koně ještě vířil vzduchem.

 

Inspirace:

Můžete dávat dětem každý den malou hvězdičku (dají se pořídit jako samolepky)/či vystříhanou vločku z papíru. Děti hvězdičku/vločku mohou umisťovat nad celou scenerii s figurkami Josefa a Marie. Postupně budou tak hvězdičky zaplňovat nebesa.

messenger 1

zdroj: https://www.freeholdboropublications.com/2469/folioliterary/messenger/